Liviu Brezeanu

Liviu Brezeanu


Referinte Critice


Text critic, Gheorghe Vida , București,19.01.1993

„ Ceea ce se impune, din capul locului, la un prim contact ce poate fi tactil cu aceste lucrari, elaborate majoritatea din lemn, este temeinicia meștesugului, soliditatea arhitecturii volumelor,odată cu incorporarea inteligentă a golurilor, prin traforări și penetrări urmând un traseu sinuos, minuțios gândit in prealabil. Remarcăm in acest sens, ciclul „Vegetală”, cu piese aflate la limita dintre decorativ și fitomorf, definitoriu credem pentru concepția sa asupra integrării spațiului. Stilizările sale cu ecouri detectabile din Henry Moore, centrate pe figura umană, singulară, sau dublă, reflectă cu aceeași vigoare, o gândire plastică coerentă, echilibrată, unde detaliul nu este niciodată izolat și văzut ca factor decisiv intr-un ansamblu, care tinde spre o anume liniște atemporală netulburat de convulsiile momentului, chiar atunci când corpul este redus aproape la semn cu autonomizarea mai accentuată a limbajului volumelor, epurate de conotații superflue, ajungindu-se astfel la un alt stadiu al prospectării posibilității expresive.Sunt acestea doar citeva repere pe un drum artistic pe care il dorim mereu ascendent și care merită să fie urmărit cu incredere „
Curriculum Vitae


NUME: BREZEANU

PRENUME: Liviu

DATA NAȘTERII: 7.03.1958

LOCUL NAȘTERII: Vârfuri, Dâmbovița

STUDII: - Academia de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”

București, promoția 1984, clasa prof. Geta Caragiu

Membru al U.A.P București- din1995

EXPOZIȚII PERSONALE

- Galeria U.A.P- Târgoviște

- Galateea- București

- Căminul Artei- București

- G.A.M.B.- București

- G.A.M.B.-București

- G.A.M.B.-București

- G.A.M.B.-București

- Orizont-București

- Căminul Artei-București

2005 - Simeza-Bucureti

2009 - Academia de Studii Economice București-„Ritmuri”

2017 - Cercul Militar Național București- “ Sculptură și Pastel”

EXPOZIȚII DE GRUP

1984 – Expoziție Municipală de Pictură și Sculptură- Galeriile Dalles- București

1985 – Expoziție de sculptură mică- Galeriile Dalles- București

1986 – Expoziție de artă plastică- Buzău

1987 – Expoziție interjudețeană- Târgoviște

1988 - Bienala de pictură și sculptură „Ghe. Petrașcu”- Târgoviște

1989 - Târgul de arte- București

1989 – Expoziția republicană de tineret- București

1991 – Expoziție județeană- Târgoviște

1992 – Expoziție județeană- Târgoviște

1995 - Omagiul lui Gh. Tătărescu- București, Premiul special al juriului

1996 - Căminul Artei- București

1997 - G.A.M.B.-București

1998 - G.A.M.B.-București

1999 - Ministerul de Interne- București

2000 - Galeria Alba- Târgoviște

2004 - Orizont- București

2005 - Bienala de iarnă de la Galeria Sever- Târgoviște

2006 - Simeza-Bucuresti

2014 - Galeriile Orizont- București, Expoziție de tapiserie, pastel și sculptură

TABERE DE SCULPTURĂ ROMÂNIA

1985 – Bucșani- Dâmbovița, piatră

1986 - Covasna, lemn-piatră

1987 - Sângeorz Băi-Bistrița Năsăud, marmură

1990 - Oarba de Mureș- jud. Mures, piatră

1991 - Pucioasa, Dâmbovița, simpozion piatră

1992 - Pucioasa, Dâmbovița, piatră (organizator)

1993 - Pucioasa, Dâmbovița, piatră (organizator)

1995 - Pucioasa, Dâmbovița, pictură (organizator)

1996 – Târgoviște, Dâmbovița, pictură

2011- Pucioasa, Dâmbovița, sculptură lemn, editia I a (organizator, participant)

2012- Pucioasa, Dâmbovița, sculptură lemn, ediția a II a (organizator, participant)

SIMPOZIOANE INTERNAȚIONALE DE SCULPTURĂ

- Simpozionul de sculptură in marmură, Changchun , China

MONUMENTE ȘI LUCRĂRI DE ARTĂ MONUMENTALĂ

1998 - Monumentul Eroilor, Pucioasa, Dâmbovița

2002 - Monumentul Dascălilor, Pucioasa, Dâmbovița

2003 - Grup statuar „Brâncoveanu și fiii”, Doicești, Dâmbovița

2004 - Grup statuar „Martiriul Sfântului Constantin Brâncoveanu și a fiilor sai „ colaborare, Târgoviște, Dâmbovița

2008 – Compoziție sculpturală-piatră de Vistea- „Omagiu Constantin Brancusi”- firma K.P.M.G București

2009 - Lucrare in bronz-Vultur monumental- Monumentul Eroilor din comuna Corbii Mari, jud.Dâmbovița

2007- 2017- Expoziții personale la Centrul Cultural Pucioasa

2017- Expoziție personală – Sculptură și Pastel-Liviu BREZEANU- Palatul Cercului Militar Național București

Lucrări in colecții private din: România ,S.U.A, Franța, Canada, Luxemburg, Anglia, Liban, Olanda, Germania, Austria, Scoția, Cehia, Ungaria.