Ana Stefania Andronic

Cardiac asthma-ilustratie-si-caricatura-ana-stefania-andronic
Referinte Critice


Absolventă a Universității Naționale de Arte București în anul 2006, Ana Ștefania Andronic este un grafician care a ocolit cu grijă tentațiile vieții contemplative, opuse temperamentului ei deschis și energiei creatoare debordante care o stăpânește; s-a integrat, asemenea tinerilor din generația pe care o reprezintă, în trepidațiile și animația generatoare de bruiaje a vieții active, căreia a ajuns să-i descifreze atât de bine resorturile, încât le acceptă cu interes lipsit de crispare, cu bună dispoziție, detașare și umor.

Aceasta este cauza pentru care artista nu-și pune problema fluxurilor informaționale care sufocă și neliniștesc, ci doar constată că acestea există, încercând să găsească și să dea formă aspectelor preponderent pozitive pe care le presupune sistemul contemporan de valori. Da!, își spune tânăra care semnează Buzu, suntem sufocați, manipulați, agasați, agresați, dar este bine să știm, chiar și distorsionat, ce se petrece în lume (deși a citit de mult Cartea Cărților și a înțeles că nimic nu este nou sub soare), găsind din mers utilitatea imediată a comunicării și din experiența culturală acumulată, posibilitatea de a o valorifica. Ba chiar, cu o imaginație care se folosește de abilitatea, melodicitatea, flexibilitatea, expresivitatea liniei și de atuurile de necontestat ale culorii, artista se distanțează uneori de cotidian, fiind însoțită de ecouri, șoapte, cuvinte, expresii, fractalii, detalii, de nori și de vijelii, de aripi și fluturi, de creaturi reale sau fantastice, alături de care contemplă fluxuri și refluxuri ale cunoașterii și ale istoriei. Am putea găsi chiar tentații ale unui viitor previzibil în parcursurile liniare sau în suprafețele de culoare deduse logic din mișcarea continuă care ignoră însă gravitația și lasă semnelor posibilitatea de a levita. În această etalare, metamorfozele sunt nu numai posibile, ci chiar probabile, iar pasiunea combinatorie a artistei nu are nici granițe autoimpuse, nici limite de netrecut.

Există serii de desene cu arhitectură liniară atent construită; apăsate, rigide sau ușoare, drepte sau ondulatorii, hotărâte, lirice sau ironice, tentate de arabesc sau de hașură, de trasee figurative sau abstracte, în formă deschisă sau de cuib, dar aflate într-o ierarhie cu semnificație precisă, liniile își asociază laviul, pata de culoare sau detaliul mărit sub lupă; această rețea are o bază, asemenea fondurilor din pictura de tradiție, pentru realizarea căreia Ana Ștrefania Andronic utilizează un eșafodaj de goluri, de trasee în spațiu sau de câmpuri cromatice care primesc recuzita descrisă, sugerând permisiunea, refuzul sau chiar logica acestor proliferări.

Altă serie de lucrări ale artistei se referă cu grație și puritate, transmise printr-o cromatică intensă și clară, la alte probleme acut contemporane, cum ar fi pierderea unor obiceiuri sănătoase, excesele de toate ordinele, pericolul la care este permanent supusă ordinea lucrurilor; o radiografie internă a fiecărei acțiuni își găsește căile specifice de investigare; rezultatul este, aproape de fiecare dată, un vârtej, o mare de semne, o geografie inventată, cu crevase stranii și înălțimi pe măsură, cu dezlănțuiri în cascade care sapă fiorduri adânci, dar și cu necesare zone de liniște și calm. Aparent pândită de haos, lumea creată de imaginația artistei are o organizare riguroasă; câte o oprire din tălăzuirea diurnă (este nevoie de lumină pentru a vedea toate detaliile desenate) presupune structuri deplin cristalizate, în care nevoia noastră de cunoaștere plasează obiecte cu substrat figurativ, iar dorința artistei de a se confesa include, cu scris mărunt și citeț, câte o constatare sau un îndemn.

Doina Păuleanu

MOTION BLUR

Informație rapidă, mișcări sociale și artistice ultra-rapide, avansul rapid al tehnologiei. Un adevărat tsunami de informație care se repede spre noi. Totul se întâmplă acum!

Informație vizuală și informație text.... Știri și graffitti-uri, videoclipuri și gadgeturi, videograme și revolte. Un flux continuu, un val de necuprins cu neuronii sau cu ochii sau cu sufletul, din care extragerea/retragerea individuală devine, pe zi ce trece, mai puțin probabilă.

Afluxul de informație devine bruiaj, își pierde valoarea estetică și valoarea informațională - un ,,zumzet” constant care alterează fluxul sinelui.

O ceață care alterează perspectiva si atenuează și știrile false, și avansurile medicinei, și ultimele trenduri din modă.

Redusă la „motion blur”, percepția se retrage înspre interior, înspre fantezii și fantasme pe care încă nu le-a influențat mediul exterior, dar acesta este pasul următor, etapa următoare: bruiajul exterior se internalizează. Cât și ce rămâne din vise și visuri?

Cristi Mărculescu

critic de film

Naraţiune şi metaforă

Ana Ştefania Andronic este o tânără artistă cu un imaginar inepuizabil, greu de clasificat, care poartă ludicul formelor şi pe cel al logosului, într-un spaţiu al magiei plutitoare. Fastul oniric, cu sonurile şi reverberările întoarcerii în timp, senzaţiile, aromele şi candorile plăsmuind metafore sunt prezente peste tot, gravând, uneori inefabil, alteori cu un lirism inchietant, o lume care funcţionează după legile unei scenografii proprii.

Elementele care compun această lume fabuloasă au pentru artistă două căi diferite de agregare a realului: una limitată la fastul detalierii şi alta compulsivă, a plutirilor narative. Amândouă arată un artist înzestrat cu capacitatea de-a percepe lumea ca pe un joc fără sfârşit de histrionisme încântătoare şi de cifruri într-o continuă ebuliţie scripturală. Imaginarul a devenit un itinerariu mundan şi celest; personajele, obiectele, vegetalul, peisajele, suferă parcă de un impas temporal. Au fost extrase din memoria culturală şi acum sunt redate fie într-o stază a aşteptării, fie într-o desăvârşire a urcuşurilor şi a încântărilor. Poveştile se întrepătrund, iar pendularea între experienţe culturale şi revelaţia şi exacerbarea visului au vraja unei pelicule de film rulată fără oprire. Gnomi, spiriduşi, omuleţi extratereştri par a bântui plini de energie, înhămaţi la spectacolul vieţii şi al deşertăciunii, universul. Un univers pe care Ana Ştefania Andronic îl scrie inconfundabil, în volume desenate cu simplitate duios-minimalistă şi cromatică păstoasă, în compoziţii de un lirism tonic. Animale cu trup şubred, incert, fragilizat, nori intersectându-se cu obiecte casnice, fragmente de aştri, veşminte, obiecte magice, peşti, ape, zăpezi, copaci, construcţii cu excrescenţe vegetale, pe toate artista le veghează, armonizându-le.

Parfumul unei rodii o trimite pe artistă cu gândul la capodopera lui Tarkovsky Andrei Rubliov. Astfel, miticul fruct devine într-o suită de lucrări, DiaFonii, un personaj confesiv, purtător de simbolistică spirituală, cu o genetică profund culturală.

Absolventă a Universităţii Naţionale de Artă, Secţia Grafică, îndrumător Mircia Dumitrescu, începând din 2010, artista a expus lucrări în galerii de prestigiu din ţară şi din străinătate, bucurându-se de aprecierile publicului şi criticilor. A fost, de asemenea, prezentă la experimente artistice din Germania şi din România, la târguri de artă, a realizat comenzi de artă decorativă pentru sedii de instituţii şi pentru primul CineCafe (Senso). La ArtSafari (Bucureşti, 2014), a expus cu brio câteva lucrări. Tot din 2014 este membră a U.A.P., Secţia Grafică.

Decorativismul experimentat în ultimul timp, cu torentul lui vegetal de forme şi de cromatici, arată că „traumele” naraţiunii au nevoie, din când în când, de o nouă gestică invazivă a imaginarului.

Am revăzut-o pe Ana Ştefania Andronic în atelierul ei din inima Bucureştiului, acolo unde pregăteşte în acest început de an două expoziţii care vor fi, cu siguranţă, primite cu mare interes de public şi critică.

Iolanda Malamen

Revista LUCEAFĂRUL

nr. 2 (1080) 2017
Curriculum Vitae


CURICULUM VITAE

Numele si prenumele: ANDRONIC ANA STEFANIA

Nascut: ziua: 29, luna: MAI, anul: 1981, în localitatea: BUCURESTI

Studii: Liceul de Arte Plastice “ N. Tonitza” Bucuresti

Studii de specialitate: Universitatea Nationala de Arte Bucuresti

Anul absolvirii: 2006, specialitatea GRAFICA

ACTIVITATEA ARTISTICA

Participari la expozitii de grup sau colective în tara si strainatate:

Data expozitiei Denumirea si locul expozitiei

  1. 1996 -Lucrari de animatie - Animafilm Bucuresti
  2. 2004 - Galeria ARTEXPO ( Teatrul National)
  3. 2010- AVANPREMIERE -Fashion and Life Style - Club The Ark
  4. 2010 -PRINT ART FEST - sediu Agentie Publicitate McCANN
  5. 2010- Expo Marina -Cercul Miltar al Armatei Bucuresti
  6. 2010 - Bienala de Arta Plastica "Gheorghe Patrascu"Targoviste
  7. 2011- Liga Navala - Cercul Militar al Armatei Bucuresti
  8. 2011- Bienala Internationala- Meeting Point 2011 ed II-a ARAD
  9. 2012- Balcic fara frontiere - Silistra - BULGARIA
  10. 2012- Expo UAP- GRAFICA 2012- Bucuresti
  11. 2012 - Expo de arta Tea & Coffe Festival Bucuresti

12 2012 - Ziua Indragostitilor – Libraria Carturesti- Bucuresti.

13. 2012 - Kitsch –Print Art Fest Bucuresti

14. 2013 - Festival dichisit de arte cu inspiratie folclorica – IMBOLD- – Acuarela Bucuresti

15. 2013 - NOAPTEA GALERIILOR – Atelierul de Productie „ Matroane si Patroane”- Bucuresti

16. 2013- NOAPTEA GALERIILOR - „Catre Tara Soarelui Rasare”- Muzeul de etnografie Franz Binder - SIBIU

17. 2014- Bienala Artelor Plastice - Ion Andreescu- BUZAU

18. 2014- Expozitie UAP- GRAFICA 2013 – Bucuresti – Caminul Artei

19. 2014- Salonul International de Arta- TEMEIURI- Palatul Parlamentului Romaniei – Sala Brancusi

20. 2015- Expozitie UAP- GRAFICA 2014 – Bucuresti – Caminul Artei

21. 2016- Salonul International de Arta- TEMEIURI- Palatul Parlamentului Romaniei – Sala Brancusi

22. 2016- Concursul Internațional de creație plastico - lirică eminesciană, ediția a VI-a de la IASI

23. 2016- ART SAFARI- Bucuresti

24. 2016- ARTE in BUCURESTIcu temaIN- VARIABIL, ediția a-VII-

25.

 1. Expozitii personale în tara si strainatate:

Data expozitiei Denumirea si locul expozitiei

  1. 2009 - Arta Digitala Café Verde Bucuresti
  2. 2009 - Candy Colours – World Trade Plaza Bucuresti
  3. 2009- Candy Colours - Parcul Lia Manoliu Bucuresti
  4. 2011- 2 in 1 - Cercul Militar National Bucuresti
  5. 2011-ATITUDINI - Palatul Parlamentului- sala Brancusi
  6. 2012 - ATITUDINI II - Galeria Helios - TIMISOARA
  7. 2012- 2013 Another Language BOCHUM - GERMANIA
  8. 2013- The Woman way – Galeria Imbold Bucuresti
  9. 2013- ANOTHER LANGUAGE ( PLUS) Biblioteca Nationala a Romaniei – sala Symposium Bucuresti
  10. 2014- Contemporary art ruhr (C.A.R.) ESSEN
  11. 2015- ART SAFARI- Bucuresti 2015
  12. 2015 - Contemporary art ruhr (C.A.R.) ESSEN
  13. 2016 - ART SAFARI- Bucuresti 2016
  14. 2017 - Expozitie grafica- PERCEPTII- Carturesti Verona

IV. Alte forme de activitate (conferinte, prelegeri, articole, etc):

1. Ilustratie pentru diverse reviste- publicatii ( Lumea Femeilor, Acasa Magazin, Universul Padurii

2. Scenografie ca desenator- grafician la CASTEL FILMS

3. Grafician calculator la : Ubisoft, Gameloft Romania, Vivendi Games Europe SA ( FRANCE)- BUCHAREST BRANCH, Namco

4. Workshop SANDO –Sesiune de ilustratie digitala

5. PAF/PRINT ART FEST Primul festival de arta digitala din Romania, eveniment destinat tuturor formelor inovatoare de arta

6. Ilustratie pentru carti – colectia ULISIA- editura Semne.

7. Carte de colorat pt. adulti- "IMAGINARIUM-edituraALICAT

 1. Premii, distinctii, burse:

Anul acordarii Denumirea

1. 2010 Premiul II Expo.“Dimitrie Stubei”- Liga Navala Romana

2. 2011 Premiul I Expo Liga Navala Romana – Bucuresti